Členovia Bergerovho tria patria k popredným slovenským interpretom nielen ako sólisti, ale majú bohaté skúsenosti aj z účinkovania v rôznych komorných zoskupeniach. V tomto zoskupení spolupracujú už niekoľko rokov, či už vo forme tria, alebo dua. Pod názvom Bergerovo trio účinkujú od mája 2010 po ich úspešnom autorskom koncerte Romana Bergera v Krakove. V roku 2015 nahrali svoje prvé CD z tvorby tohto významného slovenského skladateľa. Trio absolvovalo rad koncertov na domácich i zahraničných pódiách. Členovia tria sa spolupodieľajú na organizácii Medzinárodného festivalu jazzu a komornej hudby Hudba Modre.


x