Členmi súboru sú významní slovenskí umelci vyhľadávaní aj v zahraničnom kultúrnom prostredí, ktorí sa zoskupili pod vedením klaviristu, dirigenta a organizátora hudobného života na Slovensku Ivana Šillera.

Ensemble Ricercata bol v rokoch 2014 – 2015 rezidenčným súborom Rádia Devín. Vznikol z akútnej potreby zaznamenávať, sprístupňovať a popularizovať domácu i svetovú súčasnú komornú tvorbu formou atraktívnych koncertných dramaturgií. Počas tohto obdobia realizoval vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu pravidelné koncerty s mottom "Stretneme sa na pódiu", na ktorých zneli predovšetkým diela slovenských skladateľov (Juraj Pospíšil, Ilja Zeljenka, Juraj Beneš, Vladimír Bokes, Juraj Hatrík, Ivan Parík, Tadeáš Salva, Július Kowalski, Viera Janárčeková, Peter Machajdík, Iris Szeghy, Jana Kmiťová, Petra Bachratá, Tomáš Boroš, Lukáš Borzík, Peter Dan Ferenčík, Želislava Sojak Subotić, Matej Sloboda, Miroslav Tóth a i.), ale tiež tvorba európskych a amerických autorov (Leoš Janáček, György Ligeti, Iannis Xenakis, Ivan Vyšnegradskij, Charles Ives, Philip Glass, Steve Reich, György Kurtág). V rámci týchto koncertov (názvy niektorých z nich napr. Happy birthday Daniel, Concertino, IL BENE, Ligeti+) okrem stálych členov súboru spoluúčinkoval rad popredných domácich i zahraničných interpretov - violista Peter Dvorský, hornista Jan Musil (CZ), hobojista Jan Souček (CZ), fagotista Jan Hudeček (CZ), huslista Juraj Tomka, flautista Daniel Havel (CZ), huslista David Danel a violončelista Balázs Adorján (CZ).

Projekt Rezidenčný súbor Rádia Devín – Ensemble Ricercata bol v roku 2015 nominovaný na cenu Radio_Head Award v kategórii „Hudobný počin roka 2014“.

Cyklus troch komorných koncertov Ensemble Ricercata 2017 prebiehal v Koncertnej sieni Dvorana HTF VŠMU v Bratislave (september až november). Počas nich sa slovenskí a českí interpreti opäť predstavili v netradičnej dramaturgii.


x