• 2022

  GOČ, Jakub: Tichá hudba Adriána Demoča

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 5, s. 3

 • 2022

  GUNIČOVÁ, Kristína: Sakrálny minimalizmus Lukáša Borzíka

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 4, s. 2

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: Ensemble Ricercata

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 7

 • 2020

  KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata: Žiadba

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 1 – 2, s. 10

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Ravel na Madagaskare

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 11, s. 2

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata: OUT TAKE(s)

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 1 – 2, s. 11

 • 2017

  KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata: Dvojportrét s Borošom a Kurtágom (und Helmut war auch dabei...)

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 3

 • 2017

  KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata [recenzia CD]

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 3, s. 38

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata: Für Enikő

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 4

 • 2015

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia – KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata : Prvé kroky rezidenčného súboru Rádia Devín

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 4 – 5

 • 29. 10. 2014

  REHÁK, Oliver: Opäť sa chcú stretnúť na pódiu

  SME / Kultúra, 29. 10. 2014

 • 9. 10. 2014

  REHÁK, Oliver: Ukážu, že nie je klasika ako klasika

  SME / Kultúra, 9. 10. 2014

x