Foto: Koncert a konferencia v Skalici

Koncert a konferencia v Skalici

Aktuality

|

13. 10. 2022

Dňa 19.10.2022 sa v Jezuitskom kostole sv. Františka Xaverského v Skalici uskutoční Koncert slovenskej sakrálnej hudby 20. storočia. Vystúpi na ňom Schola minor, združenie vynikajúcich hudobníkov pod vedením Sylvie Urdovej, ktorí sa venujú interpretácii klasického repertoára gregoriánskeho chorálu, polyfónie, spevov z rukopisov stredovekého Uhorska, ale aj sakrálnych skladieb novšieho obdobia. Združenie pôsobí vo františkánskom Kostole Zvestovania Pána v Bratislave od roku 2013, no jeho koncertné účinkovanie má oveľa širší záber, vrátane pozvánok na zahraničné pódiá.

V Skalici Schola minor vystúpi v zložení Eva Šušková – mezzosoprán, Tomáš Šelc – basbarytón, Katarína Ďurdinová – spev, Júlia Urdová – spev, Juraj Tomka – husle, Sylvia Urdová – organ, spev. Na koncerte zaznie viac-menej neznáma sakrálna hudba našich skladateľov prevažne z prvej polovice 20. storočia ako sú Mikuláš Moyzes, Viliam Figuš-Bystrý, Mikuláš Schneider-Trnavský, Štefan Németh-Šamorínsky, Ladislav Stanček, Eugen Suchoň a Ernest Zahovay. Sprostredkovanie a znovuoživenie zabudnutej časti našej hudobnej a duchovnej histórie je súčasťou vydavateľských aktivít Hudobného centra, a v jeho portfóliu sa nachádzajú aj uvedené diela. Hlavným organizátorom koncertu je Hudobné centrum v spolupráci so Slovenskou skupinou Medzinárodného združenia hudobných knižníc, archívov a dokumentačných centier (SNS IAML), Záhorským múzeom v Skalici a Mestom Skalica.

Koncert je sprievodným podujatím vedeckej konferencie Hudba a liturgia v rámci cyklu konferencií Pramene slovenskej hudby, ktoré každoročne organizuje Slovenská národná skupina IAML v spolupráci s ďalšími inštitúciami. Na konferencii odznejú príspevky reflektujúce historické, teoretické, interpretačné, estetické a filozoficko-teologické kontexty liturgickej hudby od stredoveku do súčasnosti, ktoré prednesú odborníci zo Slovenska a z Českej republiky.

Konferencia sa koná v Skalici v dňoch 19. a 20. októbra 2022. Program konferencie.

Srdečne vás pozývame na obe podujatia.

x