Foto: Tipy na darčeky z vydavateľstva Hudobného centra

Tipy na darčeky z vydavateľstva Hudobného centra

Aktuality

|

02. 12. 2022

Ponúkame vám niekoľko inšpirácií na vianočné darčeky z vydavateľstva Hudobného centra.

*NOVINKA: Andrew Parrott - Ako to skladateľ myslel?

Dielo ťažiskovej osobnosti hnutia pre historickú interpretáciu starej hudby Andrewa Parrotta, venované interpretácii diel kľúčových osobností hudobnej minulosti. Cieľom tejto zbierky statí je sprítomniť aktuálne interpretačné pohľady na diela ťažiskových osobností európskej hudobnej minulosti, a teda demonštrovať autorov prístup k historizujúcej interpretácii, ktorý je založený tak na umeleckej intuícii, ako na suverénnom poznaní faktografie európskej hudobnej minulosti.

kúpiť

 

*Béla Bartók - Slovenské ľudové piesne (1, 2, 3, 4 + DVD)

Súborné vydanie Slovenských ľudových piesní Bélu Bartóka v štyroch zväzkoch. Zbierka je výsledkom dvanásťročnej zberateľskej práce, ktorú realizoval tento etnomuzikológ a skladateľ v rokoch 1906 – 1918 predovšetkým v nitrianskej, hontianskej, pohronskej a podpolianskej oblasti. Podarilo sa mu zapísať 3078 melódií, z fonogramov Mártona Vikára z Považia prepísal 145 piesní a ďalšie zápisy dostal k dispozícii od Zoltána Kodálya a Antona Baníka.

Prvé tri zväzky obsahujú všetky zápisy ľudových melódií tejto monumentálnej zbierky, štvrtý zväzok obsahuje doteraz neuverejnené texty piesní, registre, zoznamy, sprievodné texty a ďalšie doplnkové materiály. Prílohou štvrtého zväzku je zvukové DVD s reštaurovanými fonografickými záznamami z Literárneho archívu SNK, dostupné aj v elektronickom formáte.

kúpiť

 

*Juraj Pospíšil - Formovanie hudobnej skladby

Po prvý krát vychádza text Juraja Pospíšila Formovanie hudobnej skladby, zaoberajúci sa otázkou výstavby hudobného diela a substanciálnych zložiek hudobnej syntaxe. Pospíšil všetky svoje tézy, artikulované v jeho texte, verifikoval dlhoročnou praxou nielen pedagogickou, ale aj skladateľskou. Text predstavuje bohaté dedičstvo slovenskej hudobno-teoretickej spisby a je inšpiratívnym čítaním pre skladateľov, teoretikov či interpretov.

kúpiť

 

*Janko Blaho - Záhorácké pjesňičky

Tak, ako je nesmierne zaujímavá a obdivuhodná osobnosť národného umelca JUDr. Janka Blaha (15. 9. 1901 Skalica – 24. 4. 1981 Bratislava), prvého slovenského profesionálneho operného speváka, podobne môžeme za obdivuhodné považovať i jeho zberateľské dielo. Rodinné prostredie s muzikantskými koreňmi, láska k rodnej Skalici a Záhoriu, ale i nesmierna pracovitosť a vitalita do vysokého veku ho predurčili k tomu, aby sa mu podarilo zozbierať 1224 piesní a vydať v rokoch 1948 až 1986 šesť spevníkov Záhorácké pjesňičky. Je to doteraz najobsiahlejší a najhodnotnejší ucelený korpus piesní zo Záhoria.

Predkladané súborné vydanie zosústreďuje v abecednom poradí piesne všetkých 6 spevníkov s editorským komentárom a doplnenými registrami.

kúpiť

 

*CD Alexander Albrecht - Klavírne skladby (2 CD)

Alexander Albrecht bol významnou osobnosťou hudobného života Bratislavy, tvorcom základov domácej profesionalizácie hudby. Výber z Albrechtových klavírnych diel tvoria malé skladby venované blízkym ľuďom z jeho okolia, skladby z jeho študentských čias v Budapešti a neskoršie klavírne skladby z obdobia päťdesiatych rokov 20. storočia inšpirované folklórnymi tradíciami — 12 drobných skladbičiek v interpretácii Magdalény Bajuszovej.

kúpiť

 

*CD Štefan Fajnor - Cymbál a husle (2 CD)

Idea bratstva Čechov a Slovákov v 19. storočí sa pretavila aj do zbierky českého básnika Adolfa Heyduka, Cymbál a husle. Oslavu národa slovenského zhudobnil právnik a významný reprezentant hudobného romantizmu na Slovensku, Štefan Fajnor, ktorý je autorom aj iných slovenských piesní z tohto obdobia.

2-CD obsahuje jeho úpravy pre sólový hlas alebo zbor so sprievodom klavíra a pre a cappella zbor v interpretácii spevákov Evy Šuškovej, Petry Noskaiovej, Matúša Šimka, Tomáša Šelca, Marianny Gelenekyovej, Angeliky Zajícovej, Juraja Kuchara a Petra Kollára a klaviristu Petra Pažického.

kúpiť

 

*CD Joseph Kaspar Mertz - Kukuk (3CD)

Zbierka 136 krátkych zábavných skladieb z 19. storočia pre sólovú gitaru od bratislavského rodáka, skladateľa a gitaristu Josepha Kaspara Mertza vychádza v podobe 3-CD albumu vo svetovej premiére. Obsahuje skladateľove obľúbené ľudové melódie, hymny rôznych národov, tance, ale aj operné motívy, ktoré boli určené pre širokú verejnosť v interpretácii gitaristov Pavla Steidla a Martina Krajča.

kúpiť

x