Foto: Hudobná trieda - nebojte sa vstúpiť!

Hudobná trieda - nebojte sa vstúpiť!

Hudobná trieda

|

21. 02. 2023

Vždy, keď sa otvorí téma hudobnej výchovy na základných školách, spustí sa debata, v ktorej sa mnohí cítia byť povolaní na správne riešenia. Výučbu na základných školách však vnímame dlhodobo problematicky, a tak zrejme k zmene neprichádza ľahko. Aj Hudobné centrum sa pokúša prispieť k rozlúsknutiu tvrdého orieška – ako hudobnú výchovu nielen zatraktívniť, ale v rámci nej ponúknuť i kvalitné odborné informácie.


Seriál Hudobná trieda sa na internete objavuje od roku 2020. Postupne predstavuje nástroje symfonického orchestra v krátkych 15-minútových blokoch s detským moderátorom a jedným profesionálom. Sprievodcom cyklu je Tobiáš Jaura, ktorý do projektu vstúpil ako 13-ročný. Réžia dobre využíva jeho prirodzenosť a svojský šarm, scenár ho prezentuje ako adekvátne zorientovaného školáka, ktorý chodí na klavír do ZUŠ. Tobi má správnu moderátorskú charizmu – dokáže ovládnuť scény, debatu s dospelými hudobníkmi vedie viac než partnersky a nemá problém spontánne i vtipne zareagovať. Seriál sa odohráva v útulnom, hravo zariadenom staromestskom byte, obraz dopĺňajú animácie, scény s moderátorom a hlavnými protagonistami prinášajú zábavné prvky, zaznejú nevyhnutné fakty, ale aj veselé raritky. Tobi si nástroje aj sám vyskúša. Zdá sa, že na svete je kvalitne zrealizovaná správna myšlienka, dobre mierená na cieľovú skupinu. Čo bolo na začiatku?

„K realizácii nám svojím spôsobom dopomohla pandémia, hoci myšlienka na kontinuálny vzdelávací projekt nebola nová. V čase, keď sa koncerty pre školy nemohli konať, sa finančné prostriedky podarilo predisponovať na dlhodobý filmový vzdelávací projekt. Zverejnené sú diely venované sláčikovým a dreveným dychovým nástrojom. Nakrútené sú aj časti o plechových dychových nástrojoch, ktoré zverejníme až na jar. Tento rok sa plánuje výroba ďalších štyroch dielov, ktoré na stránke projektu i na youtubovom kanáli pribudnú v roku 2024. Počítame, samozrejme, aj s bicími nástrojmi, harfou či klavírom, chceme predstaviť prácu orchestra pod vedením dirigenta,“ opisuje projekt Adrian Rajter, vedúci oddelenia hudobného vzdelávania v Hudobnom centre. 

V úvode každého dielu sa dozvedáme o stavbe nástroja, jeho príslušnosti do nástrojovej skupiny, o tom, kde sedí dotyčný hráč v orchestri. Hráči predstavujú špecifické nástrojové techniky, dejiny nástroja, jeho dobové verzie, schopnosť nástroja „ilustrovať“ nálady, farby. Zaznievajú informácie o typickom sólovom repertoári, ale aj známych orchestrálnych sólach. Na záver sa každý hráč predstaví v krátkom asi minútovom úryvku. Skončí sa Hudobná trieda po predstavení všetkých nástrojov?

„Máme ešte veľa práce na realizácii nových dielov s orchestrálnymi nástrojmi. Uvažujeme však aj o pokračovaní Hudobnej triedy s novými témami.“ 

Napriek veľmi vydarenému výsledku hotových dielov sa predsa len vtiera otázka, či podobný projekt dokáže konkurovať obsahu na internete.

„Naším primárnym cieľom nie je konkurovať, ale ponúknuť obsah, ktorý má nadčasovú hodnotu. Preto sme chceli, aby bola Hudobná trieda aj po vizuálnej stránke príťažlivá, filmársky kvalitná. Do jednotlivých dielov vyberáme vynikajúcich hudobníkov, ktorí sú komunikatívni a majú pedagogický cit v kontakte s dieťaťom. V cykle účinkujú hudobníci zo Slovenskej filharmónie, Českej filharmónie, Slovenského komorného orchestra, Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu či Orchestra Opery SND: huslista Daniel Rumler, violista Martin Petrík, violončelista Michal Haring, kontrabasista Ján Prievozník, flautistka Veronika Vitázková, hobojista Matúš Veľas, klarinetista Ronald Šebesta, fagotista Peter Kajan, v aktuálne pripravovaných dieloch plechové dychové nástroje predstavia Stanislav Masaryk, Carlie Bigelow, Juraj Mitošinka a Nikolaj Kanišák.“

Pôvodný pandemický dôvod pre vznik seriálu pominul. Hudobná trieda má však veľký potenciál byť
pomôckou na vyučovaní hudobnej výchovy, a to aj vďaka kvalitne vypracovanému metodickému listu, ktorý sa dá stiahnuť na stránke projektu ku každému dielu.

„Verím, že naším seriálom podporíme výučbu hudobnej výchovy na základných školách. V metodickom liste sú rozšírené informácie pre učiteľa a jeho prípravu, odkazy na repertoár nástroja, ako aj otázky vzťahujúce sa na príslušný hudobný nástroj. Práca s týmto materiálom v kombinácii s krátkym filmom môže zmysluplne vyplniť jednu vyučovaciu hodinu,“ dodáva Adrian Rajter.

Moderátor cyklu Tobiáš Jaura a flautistka Veronika Vitázková v Hudobnej triede (foto: archív)

Na fotografiách z archívu HC je moderátor cyklu Tobiáš Jaura a flautistka Veronika Vitázková v Hudobnej triede.

Autorka textu: Andrea Serečinová

Text bol zverejnený v novoročnom dvojčísle časopisu Hudobný život 1 - 2/2023. 

x