Viola

V druhom dieli Hudobnej triedy je pozornosť zameraná na ďalší sláčikový nástroj - violu. V rozhovore moderátora Tobiášs violistom Slovenského komorného orchestra Martinom Petríkom sa o tomto prekrásnom nástroji dozviete veľa zaujímavostí, ale aj vtipných príbehov, ktoré sa o viole, častokrát i nespravodlivo, tradujú...

Martin Petrík pochádza zo Svidníka, kde od svojich siedmich rokov začal navštevovať i základnú umeleckú školu. V roku 1995 nastúpil na štátne konzervatórium v Košiciach, kde študoval violu v triede Juraja Šarišského a neskôr i kompozíciu u Jozefa Podprockého. Štúdiom violy pokračoval najprv na VŠMU v Bratislave (doc. Jozef  Hošek) a magisterské vzdelanie si dokončil na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne (doc. Ladislav Kyselák). Hneď po ukončení štúdia nastúpil do Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala, kde pôsobí dodnes. S týmto slávným komorným telesom koncertoval v množstve európskych krajín, ale k najvýznamnejším koncertným cestám patrí turné po Južnej Kórei a predovšetkým Japonské turné.
V roku 2001 pôsobil ešte ako poslucháč konzervatória v orchestri Junge Philharmonie Wien, neskôr aj v iných podobných mládežníckych projektoch v Rakúsku. Na pôde JAMU sa stal členom Ensemblu Opera Diversa (súboru inerpretujúceho autorské miniopery) a podieľal sa na projekte interaktívnej čítanky anglických textov, napísal a sám i zrealizoval nahrávku skladby pre violu sólo k básni „Havran“ E. A. Poa.
V roku 2006 SKO Bohdana Warchala premiéroval jeho skladbu Concerto grosso č.1 na melódie piesní od skupiny Elán. O rok neskôr sa stal zakladajúcim členom a umeleckým vedúcim komorného súboru Musica Minore pôsobiaceho prevažne v Českej republike. Súbor sa za krátky čas etabloval na rešpektované komorné teleso, čo dokazuje i spolupráca s poprednými českými umelcami (V. Hudeček, B. Matoušek, J. Stivín, K. Englichová, J. Špaček či F. Slováček ml. a iní).
Ako sólista sa Martin Petrík predstavil s domovským Slovenským komorným orchestrom, Musicou Minore, či Sifoniettou Bratislava.


Súčasťou každého dielu projektu HUDOBNEJ TRIEDY je interaktívny 4-stranový METODICKÝ LIST (na stiahnutie nižšie), ktorý je výbornou doplňujúcou učebnou pomôckou.
Okrem stručne, prehľadne a zaujímavo zhrnutých najdôležitejších informácií z videa, obsahuje aj internetové prepojenia na množstvo ukážok (youtube), v ktorých deti vidia a počujú zvuk prezentovaného hudobného nástroja, ale i prácu celého symfonického orchestra.

Projekt Hudobná trieda je voľne dostupný na YouTube a na sociálnych sieťach projektu:

Hudobná trieda | Facebook 
Hudobná trieda • Fotky a videá na Instagrame

Fotogaléria

x