Trombón
V 11. diele HUDOBNEJ TRIEDY nám zvedavý moderátor Tobiáš Jaura a člen Slovenskej filharmónie Juraj MITOŠINKA predstavia tretieho člena rodiny plechových dychových nástrojov - TROMBÓN.

Juraj MITOŠINKA bol v rokoch 1988 - 1989 členom medzinárodného mládežníckeho orchestra "Gustav Mahler Jugend Orchester" pod vedením dirigenta Claudia Abbada. S orchestrom absolvoval množstvo koncertov po celej Európe a pracoval pod odborným vedením svetoznámych trombónových pedagógov a sólistov (Rudolf Josel, Ingemar Roos, Chris Houlding, Peter Gane). Spolupracoval aj s ďalšími symfonickými i komornými telesami: United Philharmonic Orchestra, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Orchester SND, Sonority Brass Ensemble, Bratislava Trombone Quartet, Brass Quintet Bratislava. Je zakladateľom a vedúcim súboru Festival Brass Quartet. Účinkoval v súboroch starej hudby ako Chorus angelorum ensemble, Cornamusica, Musica Aeterna, Solamente Naturali, Music for a While, ktoré pri interpretácii používajú kópie dobových historických nástrojov. Juraj Mitošinka hrá na altovom, tenorovom a basovom trombóne, ako aj na kópii historického nástroja (sackbut). Interpretuje hudbu všetkých štýlových období od baroka až po súčasnú hudbu i jazz. Venuje sa aj sólistickému účinkovaniu doma i v zahraničí so sprievodom klavíra a organu. V súčasnosti je členom Slovenskej filharmónie a pôsobí ako pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave.

Súčasťou každého dielu projektu HUDOBNEJ TRIEDY je interaktívny METODICKÝ LIST (na stiahnutie nižšie), ktorý je výbornou doplňujúcou učebnou pomôckou.
Okrem stručne, prehľadne a zaujímavo zhrnutých najdôležitejších informácií z videa, obsahuje aj internetové prepojenia na množstvo ukážok (youtube), v ktorých deti vidia a počujú zvuk prezentovaného hudobného nástroja, ale i prácu celého symfonického orchestra.

Fotogaléria

x