Ocenenia

Vyberte rok:

Vybrať
 • 2024 : XXXIII. ročník festivalu

  Porota:

  prof. Eva Blahová – umelecká riaditeľka Janáčkovej opery Národného divadla v Brne (do r. 2012), pedagogička
  doc. Ivan Gajan – pedagóg, koncertný umelec
  doc. Eugen Prochác
  – pedagóg, koncertný umelec
  MgA. Karel Hampl – riaditeľ Štátneho komorného orchestra
  Mgr. art. Marián Lejava, ArtD.
  – skladateľ, dirigent
  Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD.
  – koncertný umelec, pedagóg
  PhDr. Igor Valentovič
  – riaditeľ Hudobného centra

  Držiteľ Ceny festivalu:

  Oliverson Aubree – husle (US)

  Ďalšie ocenenia:

  Cena publika: Tomislav Jukić

  Cena primátora mesta Žilina pre najmladšieho účastníka festivalu: Ajna Marosz

x