Program

Otvárací koncert festivalu

Nedeľa 17. 04. 2005 o 19.00 h

Účinkujúci:

Diela:

 • Samuel Barber

  (1910 – 1981)

  • Serenáda pre sláčikový orchester op. 1

   • Un poco adagio

    Allegro con spirito

    Andante con moto

    Dance. Allegro giocoso

 • Ralph Vaughan Williams

  (1872 – 1958)

  • Koncert pre hoboj a sláčikový orchester a mol (1944)

   • Rondo pastorale. Allegro moderato

    Minuet and Musette. Allegro moderato

    Finale. Scherzo. Presto-Lento-Presto

 • Elias Parish-Alvars

  (1808 – 1849)

  • Concertino e mol op. 34 pre harfu a orchester

   • Allegro moderato

    Romanza. Andante

    Rondo. Allegro

 • Bedřich Smetana

  (1824 – 1884)

  • Sláčikové kvarteto č. 2 d mol v úprave pre sláčikový orchester

   • Allegro

    Allegro moderato

    Allegro non piú moderato, ma agitato e con fuoco

    Finale. Presto

Vstupné:

 • 60 Sk, 80 Sk, 120 Sk
x