Aktuálne

Hudobný život 4/2012

Miniprofil: Pavol Mucha

Rozhovor: Milan Turković
Skladba mesiaca: Jean Sibelius: Symfónia č. 4 a mol op. 63
Hudobné divadlo: Katarzná košická Pastorkyňa
                           Storočnica Zity Frešovej-Hudcovej

Čo počúva: Vladimír Leksa
Jazz:  Pawel Kaczmarczyk v Slovenskom rozhlase
          5P saxofonistu Nikolaja Nikitina
          Jazz a Európa XXV.: Maďarsko
... spravodajstvo, recenzie, koncerty, aktuality...

x