Aktuálne

Hudobný život 09/2015

Spravodajstvo, koncerty, festivaly: Kontroverzný Bach, Melos-Étos 2015: nová hudba

Miniprofil: Katarína Máliková

Skladba mesiaca: Toshio Hosokawa: Havran, monodráma pre mezzosoprán a 12 hráčov

Hudobné divadlo: Bilancujeme sezónu 2014/2015

Folklór: Úspech Ľudovej hudby Stanislava Baláža  

spravodajstvo, koncerty, recenzie

x