Aktuálne

Hudobný život 10/2016

Spravodajstvo, koncerty, festivaly
Reagujete, Úspešný večer Mucha Quartet, Katedrálny organový festival Bratislava, Európska hudobná akadémia Bratislava – Schengen


Rozhovor
Martin Majkút: „Byť dobrým človekom je dôležitejšie než úspech.”  

Stará hudba
Edičný rad starej hudby Musicalia Istropolitana

Hudba & IT
LilyPond

Výročie
Morton Feldman (1926–1987)

Preklad
Julian Barnes: Šum času

Seriál
Nahrávanie folklóru na území Slovenska XVI: Fonografický ústav ČAVU – ďalší osud gramofónových platní

História
Emil Gilels (1916–1985) – titan klavíra

Mimo hlavného prúdu
Hudba dneška v SNG 19: Babylonská veža / A4: Tyč
Filip Drábek – Od partnerského lo-fi projektu Päfgens k terénnym nahrávkam na Islande

V zrkadle času
Bratislavská lýra (1966–1998)

Zahraničie:
Aix-En-Provence: Provensálske spevy lásky

World music
World music festival Bratislava
Konferencia Slovensko a world music  Y. Kajanová, V. Potančok

x