Aktuálne

Hudobný život 01-02/2020

Nové tváre - Lucia Potokárová: Osloviť tri generácie poslucháčov je výzvou… Spravodajstvo, koncerty - Slovenská filharmónia, Santa Caecilia IV, Gesamtkunstwerk Julie Fischerovej, Štátna filharmónia Košice, Ensemble Ricercata: Žiadba, Hudba dneška v SNG Rozhovor - Robert Cohen: Cestovanie s Bachom v bezčasí, Martin Adámek: V ansámbli nikto nehrá druhé husle…  Spomíname… - Bohumil Urban, Ľubica Ballová, Juraj Tandler Miesto pre dvoch - Ako sa žije… slovenským vydavateľom: J. Sudzina–R. Pavlík  Hudobné divadlo - Slávka Zámečníková: Vždy súťažím hlavne sama so sebou  Zahraničie - Viedeň: Orlando v rukách Olgy Neuwirthovej Hudobné lokality - Blue Note, Nové Mesto Nad Váhom 

x