Albrecht  trio založili traja členovia Slovenskej filharmónie v roku 2021. Svojim umeleckým pôsobením chcú prispievať k šíreniu odkazu dvoch významných osobností Bratislavy: dirigenta, hudobného skladateľa a pedagóga Alexandra Albrechta a muzikológa, hudobníka, umenovedca a pedagóga Jána Albrechta. Trio sa zameriava na popularizáciu skladieb tvorby bratislavských a slovenských skladateľov, pričom dramaturgiu svojich koncertov obohacuje aj dielami významných predstaviteľov svetovej hudby.

Na koncerte v Dome Albrechtovcov v júli 2021 uviedli okrem iných diel premiéru Zeljenkovho Dychového tria č. 2. Účinkovali aj v rámci festivalov Hudba Modre a Bratislavské hudobné slávnosti (2021). Samostatným programom v Štátnej filharmónii Košice v cykle jej komorných koncertov sa predstavili dielami J. Iberta, J. Podprockého, Ľ. Rajtera, A. Tansmana a G. Aurica.


x