SLOVAK SOUND 2016

Foto: SLOVAK SOUND 2016

30. 11. -0001

Mladí slovenskí študenti prezentujú slovenskú hudbu v zahraničí.

Na prelome septembra a októbra 2016 sa vo Viedni a v Brne uskutočnia dva koncerty VŠMU MODERN ORCHESTRA pod vedením renomovaného dirigenta Mariána Lejavu v rámci nového projektu Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU SLOVAK SOUND 2016. Koncerty sa zrealizujú na partnerských hudobných univerzitách – Universität für Musik und darstellende kunst vo ViedniJoseph Haydn Saal / 30. 9. o 19.00Hudební fakultě JAMU v BrneKoncertní sál HF JAMU / 6. 10. o 19.30. Dramaturgia koncertov bude zložená z diel pre sláčikový orchester od významných slovenských autorov (Eugen Suchoň, Jozef Sixta, Juraj Beneš, Peter Zagar a Ladislav Burlas).

Uvedený program bude predvedený aj na Otváracom koncerte akademického roka HTF VŠMU 2016 – 2017 v Bratislave v Koncertnej sieni Dvorana dňa 28. 9. 2016 o 19.00 h.

Projekt SLOVAK SOUND 2016 nadväzuje na úspešné umelecké podujatie – o-R-f-E-us-PEAT (prezentácia Študentského festivalu súčasnej hudby ORFEUS 2015 v Prahe) – z novembra 2015, ktoré bolo pilotným projektom prezentácie slovenskej hudobnej, aj interpretačnej kultúry v zahraničí v rámci umeleckých aktivít HTF VŠMU v Bratislave.

Nový projekt SLOVAK SOUND 2016 otvára študentom i pedagógom HTF VŠMU prostredníctvom vystúpení Komorného orchestra VŠMU ďalšie a nové koncertné možnosti v prostredí zahraničných partnerských akademických inštitúcií v prirodzenej a žiaducej medzinárodnej konfrontácii. Dva koncerty vo Viedni a Brne sú jeden z dôležitých krokov k vytváraniu systematickej a viacročnej spolupráce vo forme prezentácií rôznych umeleckých  výstupov a projektov HTF VŠMU v zahraničí.

Koncerty sú určené dvom cieľovýmskupinám:

- interné prostredie Hudební fakulty JAMU a Universität für Musik und darstellende kunst (študenti a pedagógovia),

- v externom prostredí projekt oslovuje ďalšie umelecké, akademické a koncertné inštitúcie, záujemcov o súčasnú hudbu a pravidelných návštevníkov koncertov príslušných škôl.

VSTUP NA VŠETKY KONCERTY JE VOĽNÝ

Podrobný program (cca. 70 min.): Eugen Suchoň      Serenáda op. 5 Jozef Sixta             Asynchrónie Juraj Beneš           Puzzle pre sláčikový orchester Peter Zagar          Štyri skladby pre sláčiky Ladislav Burlas     Planctus pre sláčikový orchester

Účinkujúci: VŠMU MODERN ORCHESTRA (študenti Katedry strunových a dychových nástrojov a hostia) je forma zapojenia študentov Katedry strunových a dychových nástrojov do orchestrálnych produkcií na HTF VŠMU. Primárne má za cieľ oboznámiť študentov s orchestrálnym repertoárom súčasnej hudby ale dáva tiež študentom možnosť zoznámiť sa s rozmanitými spôsobmi jej interpretácie.

Dirigent: Marián Lejava (pedagóg Katedry skladby a dirigovania HTF VŠMU).

Projekt SLOVAK SOUND 2016 je podporený Fondom na podporu umenia (Slovenská republika) a je realizovaný v rámci Roku slovenskej hudby 2016. Koncerty sa konajú v spolupráci s Hudobným fondom a Slovenským inštitútom vo Viedni. 

Kontakty:

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

Anton-von-Webern-Platz 1, 1030 Vienna / www.mdw.ac.at 

Hudební fakulta JAMU

Komenského nám. 6, 662 15 Brno, Česká republika / www.hf.jamu.cz

 

Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave

Kontaktný mail: info-htf@vsmu.sk

Facebook: HTF VŠMU Projects

 
« späť na zoznam Aktualizované: 28. 09. 2016