Foto: Nová slovenská hudba komorne 2024

Nová slovenská hudba komorne 2024

Aktuality

|

26. 03. 2024

Spolok slovenských skladateľov predstavuje PREMIÉRY • Sound & Word  ‒ sériu troch komorných koncertov v rámci svojho nového jarného cyklu nsh.komorne (nová slovenská hudba komorne), na ktorých zaznejú premiérové uvedenia najmä vokálno-inštrumentálnych kompozícií slovenských skladateliek a skladateľov, ale aj rad noviniek z oblasti inštrumentálnej hudby. Predstavia sa vynikajúci domáci interpreti združení v zoskupeniach SOUNDSPACE ENSEMBLE a Ensemble Ricercata, zaujímavosťou bude projekt dua vynikajúceho českého violončelistu Petra Nouzovského s mladým slovenským gitaristom Adamom Svitačom, ktorý premiérovo predstaví štyri pôvodné kompozície domácich autorov pre violončelo a gitaru.

Premiéry • Sound & Word #1

24/4/24 streda | 19:00 | Dom Albrechtovcov, Kapitulská 1

SOUNDSPACE ENSEMBLE

Otvárací koncert podujatia PREMIÉRY • Sound & Word #1 z jarného cyklu nsh.komorne predstaví v podaní SOUNDSPACE ENSEMBLE vokálne kompozície s duchovnou tematikou z pera Ivana Valentu a Rastislava Dubovského, ale aj abstraktnejšie zahľadené Vidíš tie hmly? Petra Machajdíka či zaujímavý prípad, keď skladateľ zhudobňuje poetické texty z pera kolegyne-skladateľky, ako je to v cykle Tvoje slová Jevgenija Iršaia na verše Jany Kmiťovej. Vokálnosť je viac alebo menej prítomná aj v inštrumentálnych skladbách v programe večera. Najviditeľnejšie možno v Ma fin est mon commencement Adriána Demoča v novej verzii pre sólový akordeón, dvojitej pocte Guillaumovi de Machaut a Arvovi Pärtovi. V skrytejších podobách ju môžeme nachádzať v Capricciu pre flautu, klarinet a klavír Ľuboša Bernátha či Silent Dances pre akordeón od Petra Javorku.

Rastislav DUBOVSKÝ Psalm 43 pre barytón a klavír
Peter JAVORKA Silent Dances pre akordeón  
Ivan VALENTA Apoštol Ján pre soprán, barytón a klavír
Ľuboš BERNÁTH Capriccio pre flautu, klarinet a klavír
Peter MACHAJDÍK Vidíš tie hmly? pre hlas a akordeón  
Adrián DEMOČ Ma fin est mon commecement • pre akordeón  
Jevgenij IRŠAI Tvoje slová cyklus piesní pre hlas a klavír na básne Jany Kmiťovej

 

Premiéry • Sound & Word #2

30/4/24 utorok | 19:00 | Dom Albrechtovcov, Kapitulská 1

Petr Nouzovský violončelo
Adam Svitač gitara

V poradí druhý koncert podujatia PREMIÉRY • Sound & Word #2 z jarného cyklu nsh.komorne nám predstaví projekt československého dua, violončelistu Petra Nouzovského a gitaristu Adama Svitača. V globálnom kontexte je výber pôvodných skladieb pre violončelo a gitaru pomerne obmedzený. Iniciatíva osloviť slovenských skladateľov vyšla z potreby rozšíriť repertoár pre túto kombináciu nástrojov, prispieť slovenskými skladbami do svetovej hudobnej literatúry a zviditeľniť tvorbu domácich skladateľov. Tento projekt otvára nové perspektívy pre vnímanie slovenskej hudby a predstavuje rôzne umelecké prístupy. Všetky skladby na koncerte budú mať svoju premiéru.

Tereza JAĎUĎOVÁ Sevdalinki pre violončelo a gitaru
Ľuboš BERNÁTH Sonatina affetuosa pre violončelo a gitaru                                                    
Lukáš BORZÍK In Deo pre violončelo a gitaru
Jevgenij IRŠAI Three Postcards pre violončelo a gitaru

 

Premiéry • Sound & Word #3

15/5/24 streda | 19:00 | Dom Albrechtovcov, Kapitulská 1

ENSEMBLE RICERCATA

Záverečný koncert podujatia PREMIÉRY • Sound & Word #3 z jarného cyklu nsh.komorne bude večerom premiér a retrospektívnych pohľadov súčasne. Skladateľky Martina Kachlová a Jana Kmiťová sa vo svojich piesňach vracajú do rokov mladosti, ľudského aj skladateľského dozrievania – kým prvá z nich komponuje na vlastné texty, druhá na preklady veršov Borisa Pasternaka a Josého Birésa. Do študentských čias sa vracia aj ďalšia skladateľka, Iris Szeghy, v revízii piesňového cyklu Prosté a ťažké napísaného v roku 1978 na priamočiaro adresné a takisto retrospektívne ladené slová Milana Rúfusa. Návratom je aj revidovaná verzia Piatich japonských piesní Daniela Remeňa, vytvorená takmer tridsať rokov po ich vzniku, autorova pocta Igorovi Stravinskému. Ďalšiemu velikánovi hudby minulého storočia, Arnoldovi Schönbergovi, zasa vzdáva hold vo svojich klavírnych miniatúrach skladateľ Matej Sloboda. Druhá inštrumentálna kompozícia večera, Ritorno pre klarinet, husle, violu a violončelo Mirka Krajčiho, síce vznikla iba v minulom roku, ideu „návratu“ má však už v samotnom názve…

Martina KACHLOVÁ V opuštěném pokoji • pre sólový mezzosoprán
Matej SLOBODA 60 noch kleinere Stückchen • pre klavír
Iris SZEGHY Prosté a ťažké • Tri piesne pre soprán a klavír na básne Milana Rúfusa
Mirko KRAJČI Ritorno • pre klarinet, husle, violu a violončelo
Daniel REMEŇ Ale hlavu mi pokryl sneh • pre barytón, klarinet, husle, violončelo a klavír
Jana KMIŤOVÁ Štyri piesne • pre hlas a klavír

 

VSTUPENKY sú dostupné v predpredaji v sieti Ticketportal alebo vždy hodinu pred koncertom na mieste konania.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner podujatia.
Podujatie finančne podporili Hudobný fond a SOZA.
 
 
Hlavný partner podujatia: Fond na podporu umenia
Mediálny partneri: Rádio Devín, RTVS, Hudobné centrum, CITYLIFE
x