Foto: Práve prebieha 16. ročník festivalu Melos-Étos

Práve prebieha 16. ročník festivalu Melos-Étos

Melos-Étos

|

10. 11. 2022

V utorok 8. 11. otvoril Symfonický orchester Slovenského rozhlasu 16. medzinárodný festival súčasnej hudby MELOS-ÉTOS. Na koncerte zazneli diela A Dog’s Life (Psí život) Frederica Rzewskeho a Neither (Ani) Mortona Feldmana. Vo veľkom koncertom štúdiu Slovenského rozhlasu sa okrem orchestra zaskveli belgický klavirista Daan Vandewalle a britská sopranistka Juliet Fraser. To všetko pod taktovkou švajčiarskeho dirigenta Larsa Mlekuscha.

Včera (9. 11.) festival pokračoval o 19:00 v Moyzesovej sieni na Vajanského nábreží v Bratislave vystúpením Quasars Ensemble s dirigentom Ivanom Buffom. Na programe bol pestrý výber z tvorby skladateľov islandskej, slovenskej a chorvátskej súčasnej kompozičnej tvorby (Thorvaldsdóttir, Zeljenka, Ivičević) a skladby japonského skladateľa Daia Fujikuru zazneli v slovenskej premiére za autorovej osobnej účasti. Sólistami večera boli sopranistka Eva Šušková a violončelista Ján Bogdan.

Moyzesova sieň zostane dejiskom aj nasledujúcich troch koncertov. Dnes (10. 11.) bude znieť hudba slovenských autorov v podaní slovenských interpretov Mucha Quartet, Magdalény Bajuszovej (klavír) a Ronalda Šebestu (klarinet). Koncert sa koná pri príležitosti 100. výročia Slovenského ochranného zväzu autorského.

„Voices for ensemble“ je názov piatkového koncertu (11. 11.) i jednej z kompozícií, ktoré uvedie súbor VENI ACADEMY pod vedením Daniela Mateja. Na koncerte zaznie okrem iných zaujímavých diel aj Ligetiho skadba Poème Symphonique pre 100 metronómov. 

Koncertom Agon Orchestra z Českej republiky v sobotu 12. 11. si pripomenieme 90. výročie narodenia básnika, prozaika a filozofa Egona Bondyho, zásadného zdroja inšpirácie československého undergroundu. Keďže sa Egon Bondy narodil v Prahe a zomrel v Bratislave, program predstavuje česko-slovenský mix hudobných skladateľov naprieč generáciami, ktorí vytvorili nové zhudobnenia Bondyho textov.

nedeľu 13. 11. sa uskutočnia 2 festivalové koncerty. Prvým bude gitarový recitál Karola Samuelčíka10:30 v Mirbachovom paláci na Franiškánskom námestí, na ktorom zaznie okrem iných skladba Flowers of Schlosshof Jevgenija Iršaia v svetovej premiére. Večerný koncert o 19:00 bude opäť v Moyzesovej sieni a predstaví sa na ňom nevšedné medzinárodné violové trio – Trio Estatico. Pre festival Melos-Étos vybrali výber ôsmich diel, ktoré prvýkrát predstavia naživo. Diela skladateľov z Grécka, Anglicka, Číny, Japonska, Nemecka, Čile a Srbska predstavia rozmanitú škálu umeleckých hlasov a estetiky z novej generácie medzinárodných skladateľov. 

Dramaturgia koncertu EnsembleSpectrum v pondelok (14. 11.) v A4 – priestore súčasnej kultúry na Karpatskej prináša „po-ohliadnutie“ za dielami z 80. rokov minulého storočia skladateľov Iannis Xenakis a Horatiu Radulescu a súčasnú tvorbu Rolanda Dahindena a Alexandra Schuberta. Ako hostia sa pri tejto príležitosti predstavia bas-klarinetista Gareth Davis a Mikuláš Mrva hrajúci na elektroniku. 

Na záverečnom koncerte v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie vo štvrtok 17. 11. zaznejú diela Juraja Beneša, nenapodobiteľného gréckeho skladateľa Iannisa Xenakisa, jeho žiaka Pascala Dusapina a jednej z popredných osobností ukrajinskej kompozičnej tvorby, Viktorie Polevy. Sólistom večera bude huslista Milan Paľa, ktorého interpretačné umenie spolu so Slovenskou filharmóniou a pod taktovkou dirigenta a skladateľa Mariána Lejavu bude tou správnou bodkou za 16. medzinárodným festivalom súčasného umenia Melos-Étos.

Vstupenky na jednotlivé koncerty sú dostupné online na www.ticketportal.sk, alebo hodinu pred koncertom v mieste jeho konania.

Viac informácií a fotografie z koncertov nájdete na našich stránkach: www.melosetos.sk, facebooku: Melos-Ethos a instagrame: Melos-Ethos. 

Na plagáte festivalu Melos–Étos 2022 je hrozivá tvár satyra hrajúceho na Panovej flaute. Autorom diela je Marek Ormandík. Satyrovia, bytosti z gréckych bájí, boli napoly človekom, napoly zvieraťom. Ich kanonizované vlastnosti a charaktery zohrali dôležitú úlohu vo vývoji gréckej drámy, satyrské hry ako žáner gréckej drámy možno považovať za protipól antickej tragédie. Satyrovia-herci, ako členovia zboru, spravidla komentovali dianie a viac menej vážny dej tradičných postáv tancom, výsmechom a hrubým jazykom.

Hlavným organizátorom festivalu je Hudobné centrum – štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR v spolupráci so Slovenskou filharmóniou a Rozhlasom a televíziou Slovenska.

Ďalší partneri: Švajčiarske veľvyslanectvo, A4 priestor súčasnej kultúry, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Hotel Saffron, Art Hotel William, My Piano.

Mediálni partneri: RTVS Rádio Devín, Rádio FM, Rádio Regina, BKIS, Hudobný život, Opera Slovakia, Art & History Magazine, Citylife.sk, Music Press, Hudba.sk, Bigmedia.

x