Program

Koncert víťazov súťaží slovenských konzervatórií

Pondelok 22. 04. 1996 o 16.30 h

Účinkujúci:

Diela:

 • Vilém Blodek

  (1834 – 1874)

  • Koncert D dur pre flautu a klavír

   • Allegro risoluto

 • Carlo Domeniconi

  (1947)

  • Koyunbaba

 • Gabriel Grovlez

  (1879 – 1944)

  • Sarabanda a Allegro pre hoboj a klavír

 • Pablo de Sarasate

  (1844 – 1908)

  • Fantázia na témy z opery Faust a Margaréta pre husle a klavír

 • Leopold Koželuh

  (1747 – 1818)

  • Koncert Es dur pre klarinet a klavír

   • Allegro molto

 • Juraj Hatrík

  [osobný profil]

  (1941)

  • Toccata

x