Aktuálne

Hudobný život 12/2018

Spravodajstvo, koncerty, festivaly Bratislavské hudobné slávnosti, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Nová slovenská hudba 2018, ŠKO Žilina, S, BASSFEST+ 2018

Skladba mesiaca Gérard Grisey

VENI ACADEMY v New Yorku

História P. Gaudentius Dettelbach OFM

Music Zoom Multiplikovaná hudba 

Medzi Oliver Gerlach

Zahraničie Brno: Janáček na javisku, Frankfurt nad Mohanom: Slepá láska, Praha: Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha 2018

x