Program

Pondelok 11. 11. 2013 o 19.30

Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu

Mýtna 1, Bratislava

Zobraziť na mape

Účinkujúci:

  • Orkiestra Muzyki Nowej (PL)
  • Szymon Bywalecdirigent (PL)
  • Petra Noskaiová[osobný profil]  – alt (sólo) (SK)
  • Agata Zubelsoprán (PL)
  • Jozef Benci[osobný profil]  – bas (sólo) (SK)

Diela:
Vstupné:

  • 6€ / 3€ študenti, dôchodcovia, ZŤP
Foto: Orkiestra Muzyki Nowej, foto: internet

Orkiestra Muzyki Nowej, foto: internet

i

Na programe tohto poľsko-slovenského koncertu sa stretáva šesť kompozícií a šesť osobitých skladateľských poetík. Trojica vokálnych diel predstavuje rôzne prístupy autorov k uchopeniu slova – od tradičného zhudobnenia, cez prácu so slovom s akcentom na jeho zvukovú podobu s čiastočným alebo úplným zastieraním jeho významu až po zhudobnenie onomatopoického „textu“ zloženého z nezmyselných slabík, samohlások a spoluhlások... Trojica inštrumentálnych skladieb zase ukazuje rozlične možnosti farebnej diferenciácie komorných nástrojových zoskupení.

 

https://omn.art.pl/

x