Program

Pro Musica Nostra Nitriensi / koncert v Nových Zámkoch

Nedeľa 27. 09. 2020 o 17:00

Kostol Povýšenia sv. Kríža Nové Zámky

Hlavné námestie, Nové Zámky

Zobraziť na mape

Účinkujúci:

Diela:

 • Gioachino Rossini

  (1792 – 1868)

  • Petite messe solennelle / Malá slávnostná omša

   • Kyrie
    Gloria
        Et in terra pax
        Gratias agimus tibi
        Domine Deus
        Qui tollis peccata mundi
        Quoniam tu solus sanctus
        Cum Sancto Spiritu
    Credo
        Credo in unum Deum
        Crucifixus
        Et resurrexit
        Et vitam venturi
    Offertorium / Preludio religioso
    Sanctus / Ritornello
    O salutaris hostia
    Agnus Dei
Vstupné:

 • Vstupné dobrovoľné.
Foto: Mária Porubčinová, soprán

Mária Porubčinová, soprán

i

„Petite messe solennelle pre štyri hlasy so sprievodom dvoch klavírov a harmónia, skomponovaná počas môjho prázdninového pobytu v Passy. Dvanásť spevákov troch pohlaví – mužov, žien a kastrátov – postačia na jej uvedenie; osem z nich pre zbor, štyria pre sóla – dovedna dvanásť cherubínov. Bože, odpusť mi nasledujúce prirovnanie: dvanásť bolo aj Apoštolov pri poslednej večeri, namaľovanej Leonardom, kto by tomu veril! Pane, uisťujem Ťa, prisahám Ti, že na mojej večeri nebude žiaden Judáš a že budem spievať moje velebenie správne, ´con amore´ túto malú kompozíciu, ktorá je, ó beda, posledným hriechom mojej staroby.“

Šibalskú, ale úprimnú modlitbu vpísal Gioachino Rossini do záhlavia rukopisu svojej Petite messe solennelle. Na poslednej strane toho istého rukopisu sa dočítame:

„Pane! Tu sa končí táto biedna malá omša. Napísal som posvätnú alebo skôr svätokrádežnú hudbu? Ty vieš, že som sa narodil pre operu buffa. Žiadna veľká technika, kúsok, srdca, to je všetko. Žehnám Ti a daj mi raj...“

Petite messe solennelle – údajný posledný hriech Rossiniho staroby je dielom nabitým pozitívnou energiou. Nadzemské a pozemské v nej nachádzajú spoločný duchovný priestor. Ironické slovíčko „petite“ v názve diela je produktom Rossiniho zmyslu pre humor; v zásade tento obdarený autor po sebe zanechal pôvabné veľdielo. Kiež by teda všetky hriechy sveta boli také prospešné, ako ten Rossiniho posledný...

x