Aktuálne

Hudobný život 06/2016

Spravodajstvo, koncerty, festivaly

Košická hudobná jar, Týždeň slovenskej hudby v Craiove, Mládežnícky orchester Európskej únie oslavuje

Rozhovor
Ladislav Kupkovič: „Na Slovensko som nikdy nezanevrel.
Camille Thomas: „Violončelo je nástrojom modlitby.
Ján Sudzina: „Snažím sa ponúknuť umelcom čosi navyše.

Andrew Hallock: „Cink je pre mňa atraktívny nielen hudobne, ale aj jednoduchosťou a eleganciou dizajnu.

Mimo hlavného prúdu
Lucia Udvardyová – vytrvalý apoštol východoeurópskej experimentálnej hudby

Hudobné divadlo
Salieri: vinný alebo nevinný?

Jazz
Kontrabasový junior

x