Aktuálne

Hudobný život 07-08/2018

Spravodajstvo, koncerty, festivaly Ceny ministerky kultúry, Pavel Bienik (1936–2018), Das grosse Lalula alebo Quasars s horúcimi novinkami, Gitarový festival J. K. Mertza, Dni starej hudby, Bratislavský organový festival, Trnavská hudobná jar, Divergencie v Skalic

Rozhovor Miroslav Tóth, Jana Kmiťová, Marek Žabka

Music Zoom Hudba mora

Portrét Lenka Novosedlíková

Účinky hudby na zdravie hudobníka Pozitíva a riziká hry na hudobných nástrojoch 

Hudobné divadlo Eurokontext.sk 2018, Bartókov tanečný triptych v Bratislave, Tosca v Bratislave

Zahraničie Pražské jaro 2018, Olomouc: FORFEST 2018

Jazz Kuba Więcek

x