VENI Ensemble je najstarším spomedzi dodnes existujúcich súborov súčasnej hudby na Slovensku. Jeho existencia trvá kontinuálne od roku 1988. Zároveň je to súbor s najväčším počtom členov, respektíve počtom hudobníkov, ktorí s ním spolupracovali alebo boli jeho hosťami. Takisto ide o súbor, z ktorého vzišlo najväčšie množstvo ďalších zoskupení so širokou paletou štýlových orientácií a repertoárových preferencií.

Podnetom na založenie súboru bola hlavne absencia možností prezentovať tvorbu slovenských skladateľov vtedajšej mladšej generácie a tiež západnej či americkej scény súčasnej hudby. Cieľom jeho založenia bolo obohatiť slovenský koncertný život o alternatívny a do istej miery aj provokatívny prvok, ktorý v ňom od rozpadu avantgardného hnutia 60. rokov prakticky celkom chýbal.

Zakladateľ a spiritus movens tohto súboru, skladateľ a teoretik Daniel Matej okolo seba združil skladateľov Martina Burlasa, Petra Zagara, Marka Piačeka, ktorí v súbore účinkovali aj ako inštrumentalisti, a viacero mladých slovenských interpretov, z ktorých sa mnohí časom zaradili medzi špičku slovenského interpretačného umenia.

Základom repertoáru VENI Ensemble je hudba skladateľov 20. storočia, ktorí stáli mimo „hlavného prúdu“ a mimo záujmu väčšiny oficiálnych hudobných inštitúcií, napríklad Erika Satieho, Charlesa Ivesa, Giacinta Scelsiho, tzv. newyorskej avantgardy (John Cage, Earle Brown, Morton Feldman), minimal music a autorov postminimalistickej a postcageovskej orientácie. V súvislosti s návštevou Johna Cagea súbor v máji 1992 propagoval jeho hudbu (projekty WHY CAGE – portrait ´80 a OPEN CAGE), podobne v roku 1995 uviedol hudbu Satieho či Ivesa.

Za 20 rokov svojej existencie uskutočnil VENI Ensemble vyše 100 vystúpení na festivalových pódiách a na samostatných koncertoch predovšetkým na Slovensku a v Čechách, ale aj v ďalších európskych krajinách, čím sa stal jedným z najznámejších a najvýznamnejších slovenských súborov venujúcich sa súčasnej hudbe. Stal sa pravidelným hosťom festivalov Nová slovenská hudba, Večery novej hudby, ktorých je rezidentným telesom (už po páde režimu), a Melos-Étos. Pomerne často vystupuje aj na českom území: Městská knihovna Praha, Forfest ´91 Kroměříž, Babí lom ´92 v Lelekoviciach u Brna, prehliadky Studio nové hudby a Maratón soudobé hudby v Prahe a Expozice nové hudby v Brne.

K dôležitým udalostiam súboru patrí účinkovanie na The Leap To Meaning – An International Art Symposium, Bowen Island by Vancouver v Kanade (2000), uvedenie štyroch opier v divadle Stoka (2001), pravidelné vystupovanie na festivale (new) Music At Home v šamorínskej synagóge (od 2004). V rokoch 2005, 2006 a 2008 súbor úspešne vystúpil aj na letnom festivale Bažant Pohoda. V roku 2008 súbor oslávil 20. výročie svojho založenia sériou koncertov VENI – Twenty Years After, na ktorých spoluúčinkovali významní hostia (Elliott Sharp a Hilary Jeffery na Večeroch novej hudby v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí v Bratislave), čo sa stretlo s mimoriadnym ohlasom publika.

Súčasťou zoskupenia VENI ensemble je študentský súbor VENI ACADEMY, v rámci ktorého sa členovia VENI ensemble podieľajú na umeleckom raste mladých interpretov súčasnej hudby.


x