Aktuálne

Hudobný život 7-8/2009

Téma dvojčísla: Slovenská filharmónia 1949-2009
Skladba mesiaca: D. Milhaud: Saudades do Brasil

Rozhovor
Slovenská filharmónia – vec verejná, rozhovor s prof. M. Lapšanským

Reportáž: Nyíregyháza

História: V tieni Beethovena...
Hudobné divadlo: Zámocké hry zvolenské - dva pohľady

Miniprofil: Michal Majerský

Jazz:
Kapitoly z dejín jazzového klavíra VI.

Čo počúva: Peter Uličný


v letnom dvojčísle nájdete priložené CD: KAIROS - The irresistible sound of contemporary music.

x