Aktuálne

Hudobný život 7-8/2012

Miniprofil: Mária Kmeťková
Rozhovor: Jaroslav Blaho: Opera ako životná 
                vášeň

História: Zjasnená noc III. Od Monteverdiho k 
              Bachovi

Skladba mesiaca: Henryk Mikołaj Górecki:
             Sláčikové kvarteto č.1 A. Demoč

Osobnosť: Peter Zagar: Od haiku k Mahlerovi
Jazz: Jazz a Európa XXVII. - Slovenský jazz v
         ére Československa

         5 P klaviristu Jána Hajnala
         Čriepky z Jazz Fest Wien

...spravodajstvo, koncerty, aktuality, recenzie...

x