Aktuálne

Hudobný život 06/2021

Z obsahu vyberáme

Rozhovor: Naša práca musí mať predovšetkým zmysel“ (D. Raiskin), Osobnosť: Jozef Podprocký, Miniprofil: Stanislav Masaryk, Z organového kokpitu M. Melcovej, Hudobné divadlo: Štátne divadlo Košice (Roberto Devereu), Primadona mezzosopránu (Christa Ludwig), História: Kanadské intermezzo svetobežníka W. Kaufmanna, Analýza: F. Schubert: Veľká symfónia C dur, Na chate: Ján Klíma a Daniel Salontay, Spomíname: Soňa Burlasová, Agnesa Čuchranová, Bartolomej Buráš, Emília Došeková, Spravodajstvo: Breiner Goes Organic, Slovenská filharmónia a Simone Lamsma, SOSR, ŠKO, Ansámbel Asynchrónie, Zahraničie: G. Beňačková získala Cenu A. Dvořáka / Hvězdy v České filharmonii / „Opera opier“ zo zákulisia, Jazz: Priekopníci jazzového kontrabasu: B. Johnson a S. Brown, Recenzie.

Možno ste si všimli, ako sa na koncertné pódiá dostali prvky pantomimického divadla. Na pódium prišiel interpret, dirigent a poklonili sa. Akože. Lebo veď nebolo komu. Po koncerte dirigent vyzdvihol známymi gestami výkony členov orchestra, uznanlivo pokynul smerom k sólistovi, zatlieskal. Vďačný pohľad do neznáma, teda pardon – do kamery. Poklona a odchod z javiska, zotrvávajúc v role. Bezkontaktne, online, dištančne. S vedomím diváka v predstave. Dúfajúc a veriac v neho… Vyžadovalo to dávku herectva, keďže sa zatiaľ nikto nepodujal do koncertných sál nainštalovať makety divákov alebo monitory s výjavmi platiacich divákov, sledujúcich „predstavenie“ doma, tak ako v bohatšom športovom svete. (Alebo?)

Spojenie sa však obnovilo, pódiová kultúra a komunikácia sa vracajú k normálnej funkcii, v hľadiskách máme živých ľudí.

V priamom prenose, naživo, už priam na dotyk môžeme postupne sledovať výsledky neriadeného kultúrno­‑sociálneho experimentu masového vyhladovenia. Bude návrat k zdrojom euforický, s prvkami obžerstva a následného vytriezvenia? Bude mať pozitívny vplyv na náš vzťah k tejto potrave? Bude chlebom každodenným? Zákuskom? Alebo skôr vitamínovým preparátom, ktorého dostupnosť a konzumácia sú spojené s uvedomelosťou a iným dostatkom?

Dirigent Daniel Raiskin, v Slovenskej filharmónii nový aj známy, fascinujúco rozpráva o dvoch pohľadoch na svet vysokého umenia a nevyhnutnosti postupného prelínania elitárskej európskej optiky s americkým „komunitným“ systémom, ktorý vyživuje energia „zdola“. Pandemické zastavenie uzamklo na čas ruky, ale azda uvoľnilo myseľ. Uvidíme…

Andrea Serečinová

x