Aktuálne

Hudobný život 1-2/2012

Osobnosť: Milan Adamčiak 65
Rozhovor: Simona Houda-Šaturová
V zrkadle času: Vlastimil Horák
Skladba mesiaca: Terry Riley: In C

História: P.Norbertus Schreier
Čo počúva: Martin Ciel

Jazz: Sisin Svet - nejazzová a nevážna alternatíva

...spravodajstvo, koncerty, recenzie...
         
 

x